kwestia


kwestia
kwestia {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIb, lm D. kwestiatii {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zagadnienie, problem, sprawa do rozwiązania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zasadnicza, poważna, zawiła, paląca kwestia. Kwestia opodatkowania, emerytur dla rolników. Zbadać, wyjaśnić kwestię. Zająć się kwestią. Przejść do kolejnej kwestii. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wypowiedź aktora grającego w sztuce lub filmie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nauczyć się swojej kwestii. Wyrecytować kwestię. <łac.>{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}być kwestią {{/stl_10}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; być kwestią czasu; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}nie ulega wątpliwości [kwestii]; w kwestii formalnej {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • kwestia — ż I, DCMs. kwestiatii; lm D. kwestiatii (kwestiatyj) 1. «sprawa wymagająca rozstrzygnięcia, załatwienia; zagadnienie, problem» Kwestia drażliwa, paląca, zawiła, skomplikowana. Kwestia delikatnej natury. Zbadać, wyjaśnić, podjąć jakąś kwestię.… …   Słownik języka polskiego

  • kwestia — Coś nie ulega, nie podlega kwestii «coś jest pewne, niewątpliwe, nie może być podważone»: Nie ulega kwestii, że postęp mechanizacji, automatyzacji, robotyzacji i – jak to się jeszcze nazywa – powoduje i musi powodować stały spadek zapotrzebowania …   Słownik frazeologiczny

  • kwestia otwarta — {{/stl 13}}{{stl 7}} sprawa nierozstrzygnięta, w której nie zapadły decyzje : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ustawa podatkowa pozostaje nadal kwestią otwartą. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kwestia [sprawa] życia i śmierci — {{/stl 13}}{{stl 33}} coś, co ma decydujące znaczenie dla czyjegoś losu :{{/stl 33}}{{stl 10}}Ten wyjazd to dla mnie kwestia życia i śmierci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być kwestią — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} coś zależy od czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozwiązanie tego problemu jest kwestią finansów. Sukces jest tylko kwestią systematycznej pracy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • być kwestią czasu — {{/stl 13}}{{stl 7}} coś z pewnością stanie się później, na pewno coś zajdzie w bliżej nieokreślonej przyszłości : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwycięstwo aliantów było kwestią czasu. To tylko kwestia czasu, kiedy się pobiorą. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ребет, Лев — Ребет, Лев, псевдоним Кил  (родился 3 марта 1912 года в г.Стрый  убит в 1957, в Мюнхене)  публицист и адвокат, деятель ОУН. После окончания гимназии, закончил факультет права Львовского Университета. С 1928 года член организации УВО. С 1934 года… …   Википедия

  • Лев Ребет — Ребет, Лев, псевдоним Кил  (родился 3 марта 1912 года в г.Стрый  убит в 1957, в Мюнхене)  публицист и адвокат, деятель ОУН. После окончания гимназии, закончил факультет права Львовского Университета. С 1928 года член организации УВО. С 1934 года… …   Википедия

  • Ребет — Ребет, Лев Лев Ребет (псевдоним Кил; родился 3 марта 1912 года, г. Стрый  12 октября 1957 года, Мюнхен)  украинский публицист и адвокат еврейского происхождения, деятель ОУН. После окончания гимназии, закончил факультет права Львовского …   Википедия

  • Ребет Лев — Ребет, Лев, псевдоним Кил  (родился 3 марта 1912 года в г.Стрый  убит в 1957, в Мюнхене)  публицист и адвокат, деятель ОУН. После окончания гимназии, закончил факультет права Львовского Университета. С 1928 года член организации УВО. С 1934 года… …   Википедия